Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Openings › Giáo viên Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh

Đào tạo · Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina · Fulltime (toàn thời gian)

Giảng dạy chuyên môn

Đứng lớp và giảng dạy theo nội dung đào tạo của khóa học; đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa;

Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học;

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học viên, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;

Báo cáo cho Trung tâm về tình hình học tập của học viên thường xuyên và theo đúng lộ trình.

Công việc bổ trợ

Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo;

Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm;

Tổ chức (ít nhất 1 buổi/khóa) hoạt động ngoại khóa cho học viên (Săn tây, Học hỏi các kỹ năng mềm…).

Apply for this Job
Salary
8,000,00015,000,000 VNĐ
Type
Fulltime (toàn thời gian)
Application deadline
09/02 — 11/03/2018
Share this job opening with your friends

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Công việc hiện tại của bạn
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển