Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Current openings

Chăm sóc khách hàng

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

Giáo viên Tiếng Anh

Đào tạo  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
8,000,00015,000,000 VNĐ