Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Current openings

[HN - ELINGO IELTS] Giáo viên IELTS

Đào tạo  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
8,000,00016,000,000 VNĐ

[HN] Chuyên viên tư vấn ALISA

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
6,000,00012,000,000 VNĐ