Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Current openings

[HNN] Nhân viên tuyển dụng

Nhân sự  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
6,000,0008,000,000 VNĐ

[HNN] Sales admin

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

[HNN] Nhân viên Telesales

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0008,000,000 VNĐ

[HNN] Nhân viên kế toán

Kế toán  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ