Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Current openings

[HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THU NHẬP 10,000,000 - 15,000,000

Đào tạo  ·  Cơ sở 6, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00015,000,000 VNĐ

[HN - DỰ ÁN ALISA] HR executive

Nhân sự  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,0009,000,000 VNĐ

[HN - DỰ ÁN ALISA] CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,00012,000,000 VNĐ

[HN] Cộng sự Content Marketing

Marketing  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,00010,000,000 VNĐ

[HCM] Giáo viên Tiếng Anh

Đào tạo  ·  Cơ sở 6, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00030,000,000 VNĐ

[HN] Chuyên viên tư vấn (Dự án IELTS)

Tư vấn  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
7,000,00012,000,000 VNĐ

[HN] Trợ giảng (Dự án IELTS)

Đào tạo  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Parttime (bán thời gian)
4,000,00012,000,000 VNĐ

[HN] Digital Marketing _ Dự án ALISA

Marketing  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
5,000,0007,000,000 VNĐ

[HN] Giáo viên Tiếng Anh

Đào tạo  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00030,000,000 VNĐ

[HN] Nhân viên quay dựng video (Video editor)

Marketing  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
8,000,00015,000,000 VNĐ