Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina
Current openings

[HN - ELINGO IELTS] Giáo viên IELTS

Đào tạo  ·  Công ty cổ phần Giáo dục Jaxtina, Fulltime (toàn thời gian)
8,000,00016,000,000 VNĐ

[HCM] Trợ giảng - Learning care

Đào tạo  ·  Jaxtina Chi nhánh Hồ Chí Minh, Parttime (bán thời gian)
1,000,0004,000,000 VNĐ

[HCM] Giáo viên Tiếng Anh

Đào tạo  ·  Jaxtina Chi nhánh Hồ Chí Minh, Fulltime (toàn thời gian)
10,000,00030,000,000 VNĐ